ורשנר תיירות – וי טורס בע"מ

אמנת שירות

ורשנר תיירות  מעמידה את לקוחותיה בראש מעיניה ועושה כל מאמץ להבין את צרכיהם ,לענות על ציפיותיהם ולתת מענה מקצועי ואמיתי ,תוך הקפדה על רמת שירות גבוהה ,איכותית ואדיבה עם ליווי אישי מסור. ורשנר תיירות  מתחייבת להקפיד על רמת תיירות גבוהה ,שירות איכותי ואדיב ומחירים אטרקטיביים.

ורשנר תיירות מציעה את העסקאות וחבילות הנופש המשתלמות והמפנקות ביותר ללקוחותיה על מנת להבטיח את התמורה המירבית להשקעתם. ורשנר תיירות  רואה ערך עליון באמינות ,מצוינות ,חדשנות והוגנות לצד הקפדה על רמת כשרות גבוהה ובלתי מתפשרת.

מתוך בטחון ביכולתנו לקיים ולשמר רמה זו ,אנו מתחייבים לכבד את כל התחייבויותינו בכל תחומי פעילותינו.

    תנאים ואחריות

כללי:

ורשנר תיירות הינה חברה המארגנת ומספקת חבילות נופש ושירותי תיירות (“ ורשנר תיירות “  ו/או ”וי טורס" להלן: החברה) באופן עצמאי ובאמצעות ספקי שירות שונים ,בהתאם לפרטים  המפורטים בהזמנה. החברה מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות ובמסירות למסור את כל המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא את ההתאמה למבוקש. מובהר בזאת ,כי החברה לא תהא אחראית במקרים שבהם לחברה אין כל קשר ו/או חלק ו/או יכולת להשפיע על פעולתם של גופים אלו ,ומוסכם כי היא איננה אחראית לתקלות ,שיבושים ועיכובים למיניהם (לרבות שביתות ,ימי חג ,מזג אויר וכו) העלולים להיגרם מכל סיבה שהיא שאינה בשליטתה הברורה של החברה ,לרבות כתוצאה מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי של שירות כלשהו המסופק ע"י נותני השירותים ומי מטעמם וזאת ע"פ כל דין .יחד עם זאת ,תפעל החברה בנאמנות ובמסירות לסייע ללקוח ככל שניתן בידה לסייע במקרים אלו ובכל שאלה ,בירור או תקלה ,אין באמור לגרוע מהלקוח בזכותו לפנייה לערכאות אחרות ו/או בכל תביעה ישירה כנגד הספק.

(/https://tourplus.co.il)

 שינוי שם הנוסע, לאחר התשלום עבור ההזמנה, כרוך בתשלום נוסף.

.

האתר כולל מידע מטעם החברה וכן עלול להכיל מידע מטעם צדדים שלישיים עליהם אין לחברה פיקוח או שליטה. החברה אינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו והיא לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה. יודגש כי כל התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד והן נמסרות לחברה על ידי צדדים שלישיים.

תשלום באמצעות כרטיס אשראי – תנאי תשלום באתר

בתיירות פנים – ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי בשלושה תשלומים שיקליים ללא ריבית.

בתיירות יוצאת – ניתן לבצע את התשלום בחיוב אחד שיקלי או בשניים עד שלושה תשלומים צמודי דולר/ יורו בהתאם לשער העברות והמחאות ביום חיוב חשבון הבנק על ידי חברת האשראי. בפרוייקטים היזומים על ידי החברה תנאי התשלום ייקבעו על החברה. האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיות הצפנה מתקדמות. המידע המוזן על ידי הרוכש/המזמין באתר הינו חסוי ולא יועבר על ידי החברה לצדדים שלישיים מלבד אלה הרשאים לדרוש ממנה מידע על פי כל דין. מבצע ההזמנה באמצעות האתר הוא המשלם את התמורה בגינה, אף אם אינו בין הנוסעים. במידה ומבצע ההזמנה אינו כלול ברשימת הנוסעים עליו למלא את פרטיו האישיים במסגרת השדה “פרטי בעל הכרטיס” שבמסך ביצוע ההזמנה. כאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייב הרוכש. החברה אינה מחוייבת לכבד עסקה אשר בוצעה באמצעות האתר כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי לעסקה.

כל הזמנה באתר האינטרנט משמעותה המשפטית תהא כביצוע הזמנת מוצר באמצעות ספקי השירות שונים ובהתאם לתנאי כל הזמנה אצל אותו ספק, לרבות תנאיו בגין תשלומים והוראות הביטול.

הזמנה ו/או ביצוע רכישה באמצעות האתר ו/או שירות באמצעות האתר ו/או באמצעות המוקד הטלפוני שלו או בכל מספר טלפון אחר המוביל אליו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון ולפיכך, יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. חובתו של כל גולש/לקוח לעיין באופן מפורט בתנאים אלו.

יודגש, טרם אישורה הסופי של כל הזמנה על ידי ספקי השירות השונים בארץ ו/או בחו”ל ו/או הנהלת החברה, תהווה כל הזמנה כהזמנה על תנאי עד מועד אישורה הסופי ולפיכך לא תחייב את החברה, אלא בגדר בקשה לביצוע הזמנה, ולפיכך אינה מחייבת את החברה עד קבלת אישור טלפוני או בדואר אלקטרוני מנציג החברה ומסירתו למזמין.

מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן למזמין אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב. ככל שיחול שינוי בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על המזמין מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו למזמין.

כל המידע המופיע באתר בגין פרטי השירותים הינו בהתאם למידע המתקבל מאת הספקים השונים. אחריות החברה למידע זה מוגבלת לעובדה שמקורו בספקי או נותני השירותים המציעים אותם למכירה, ולכך שנמסר למזמין במלואו.

ביטוח:

דרכונים ואשרות כניסה למדינה זרה:

החברה ממליצה ללקוחותיה להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ.


טיסות:

התייצבות לטיסות:

– למעט חברות ה

 Low cost

 אשר תעריפי הכבודה ו/או כל שירות אחר נגבה בהתאם למדיניות החברה. חברות התעופה רשאיות לגבות תוספת תשלום בגין משקל עודף לרבות כבודת יד לפי תעריף שנקבע על ידן וע”פ שיקול דעתן הבלעדי.

בתי מלון:

השכרת רכב:

הפלגות נופש:

טיולים מאורגנים:

חיובים וביטולים:

ביטולים ושינויים:

התיישנות: 

דמי ביטול כלליים:

דמי ביטול מלונות וחבילות  נופש בישראל

דמי ביטול/שינוי לחבילת נופש לחו”ל עם טיסות שכר

דמי ביטול חו”ל עפ”י מדיניות החברה כאשר המזמין לא עומד בתנאי חוק הגנת הצרכן, יהיו כדלקמן:

מובהר כי אין באמור לעיל לפגוע בכל הוראה שבדין ו/או הוראות חוק ובפרט בחוק הגנת הצרכן. כמו כן, מומלץ לעיין בתקנון האתר.